Jubilarissen

Ook in 2023 hadden we weer een jubilaris die 40 jaar lid is van onze vereniging.

Hans 40jaar
Hans Krijne krijgt de Plaquette uitgerijkt door voorzitter Ed van den Akker tijdens de ALV 2023.

 2020 jubilarissen 40

Afgelopen jaarvergadering (2020) zijn twee leden in het 'zonnetje' gezet vanwege hun 40-jarig jubileum.
Bert Schoofs en Lion Janssen zijn sinds 1980 lid van onze vereniging.