Lidmaatschap

Aanmelden als aspirant-lid: Lid wordt je door het inschrijvingsformulier bij de secretaris  
(hans s) op te vragen. Na het invullen en terugsturen overlegt  het bestuur intern of er eventueel bezwaren bestaan. Bij geen bezwaren krijg je ons akkoord en dien je enkel nog de contributie te betalen; daarna ben je lid en kan je gaan vliegen. Daarbij heb je je natuurlijk wel aan wat regels te houden, o.a. om de veiligheid te waarborgen: die staan in ons huishoudelijk reglement, dat je met het inschrijvingsformulier opgestuurd krijgt.

Wat kost het lidmaatschap? Jeugdleden tot 18 jaar betalen 35 euro per jaar aan contributie,  volwassenen betalen 70 euro per jaar aan contributie. Indien je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je een evenredig deel van dit bedrag.

Enkele ander punten ter informatie:

 • Aansprakelijkheid verzekering:
  Om lid te kunnen worden van onze vereniging is een aansprakelijkheid verzekering, welke schade dekt die door modelvliegtuigen worden veroorzaakt, verplicht.
  We zien echter dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen schade veroorzaakt door een modelvliegtuig niet meer dekken. Controleer dus je huidige polis op dit punt, dit geldt ook voor onze huidige leden, aangezien de polisvoorwaarden door uw verzekering gewijzigd kunnen zijn op dit punt.
 • Beginnen met de opleiding:
  Iedereen die nog niet voldoende vliegervaring heeft om zelfstandig te kunnen vliegen (wat eerst door een behaald vliegbrevet mogelijk wordt) dient steeds onder leiding van een instructeur te vliegen, die je tot het brevet-examen begeleidt, dit uit veiligheids overwegingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. We hebben meerdere instructeurs. Zodra je lidmaatschap aanvaard is, ontvang je een ledenlijst met bijbehorende telefoonnummers, waarin ook de instructeurs aangegeven staan. Het beste meld je je dan op het veld zodat even overlegd kan worden wie tijd heeft om jouw instructeur te zijn.
 • Brevet:
  Aspirant-leden die al in het bezit zijn van een brevet van de KNVvL, de FLRCV (de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers) of de Belgische VLM kunnen zonder opleiding bij ons gaan vliegen.
 • Helikoptervliegen:
  De club heeft momenteel een beperkt aantal helikoptervliegers. Heb je interesse om bij ons te komen helivliegen neem dan contact op met  het bestuur om de mogelijkheden te bespreken.

Gastvliegen:
Gastvliegers van andere verenigingen kunnen ook incidenteel op het veld van de Aeroclub Bladel vliegen, mits men dit vooraf bij een van de bestuursleden bekend maakt en een formulier voor gastvliegen invult. Informatie kan men verder inwinnen bij het secretariaat.